سلام.طلاق

راد

باسلام.دلایلی که زن میتونه به استناداون هاطلاق روپیگیری کنه درصورتیکه مردراضی به طلاق نیست؟ممنون ازراهنمایی جنابعالی