شرکت سهامی

نفس

با سلام
 

نحوه ی تقسیم سرمایه به سهام در شرکتهای سهامی چ جوری هست  و چه سو
ءاستفاده هایی در اونها میشه؟؟؟

با تشکر