درخواست طلاق زوجه

سلام  اگر زوجه به دليل كراهت از همسر در خواست طلاق كند در صورتي مه دو فرزند دارد يك دختر ٩ ساله ولي توانايي جسمي ندارد وفلج است و دختر ديگر ٥ ساله است تكليف بچه ها چيست . مادر هم نميتواند بچه ها را رها كند و طلاق بگيرد و پدر هم بچه ها را بهانه كرده تا زن طلاق نگيرد 

در صورت طلاق تكليف اموال مرد چگونه است و خانه اي كه خريده اند با تلاش هر دو بوده و زن هم وام و پس انداز داشته لطفا راهنمايي كنيد چكار كند خواهش ميكنم