مالک ومستاجر

علیرضااکبری
اسلام بنده به تازگی ملکی راخریدم وسند ان راانتقال گرفتم که دراین ملک مستاجری وجودداردکه قرارداداجاره نامه اش برج 6سال93بامالک دودست قبلی این ملک بوده وبه پایان رسیده.بنده بافروشنده ملک توافق نمودم پانزده میلیون درازای تخلیه ملک پرداخت نماییم امافروشنده این مدت دنبال حکم تخلیه نرفته.ایا خودم میتونم خودم اقدام کنم. اگه جوابموسریع بدید ممنون میشم