تصرف عدوانی

با سلام ما زمین کشاورزی داریم که از پدر بزگ به ارث رسیده سابقه تصرف ان به ابا اجداد ما میرسد وحالا شخصی مدعی مالکیت قسمتی از ان است این درصورتی است که این شخص سند مشاعی دارد ولی سند مفروزی ندارد و ما هم سند نداریم شاید در گذشته به هر دلیلی از بین رفته یا سند نگرفتن اما اهالی سابقه تصرف ومالکیت ما رو شهادت می دهند .لطفا ما رو از نظر پیگیری قانونی راهنمایی کنید با تشکر