مرد گم شده

قدسی خان بابایی

سلام خانم بوجاری نژاد عزیز

ممنونم از امکانی که در اختیارم گذاشتید.

سوال من اینه که : اگر مردی کهشغلش مسافرکشی بین دوشهر است ،یک روز از خانه خارج شود و باز نگردد ، همسرش باید به کجا مراجعه کند؟

مراحل قانونی پیگیری اینمفقودی چیست ؟