سرقت

با سلام. میخواستم بدانم حکم و مجازات مردی که از مغازه ی اجاره ای همسرش دزدی کرده چیست؟ آیا ادعای مرد مبنی بر اینکه اموال خودش بوده دلیل منطقی و محکمه پسندی است؟ درصورتیکه قرارداد مغازه به نام زن بوده. آیا زوج سارق محسوب شده و مجازات دارد؟ و اینکه آیا این رفتار غیر اخلاقی در پرونده درخواست طلاق زن میتواند تاثیرگذار و به نفع زوجه باشد؟ با تشکر از شما