تبدیل وضعیت

fereydoon
سلام.من کارت امایش 10 اتباع دارم که خواستم تبدیل به پاسپورت یا همان اقامت کنم رفتم اوردوگاه گفتن سرپرست باید بیادگفتم رفته افغانستان گوفتن از سفارت گواهی بیار اوردم ولی بازم میگن سرپرست بیار یا کارت ها شما میسوزه ایا راه داره یا خیر