قرار داد مشارکت ساخت منزل مسکونی

سید رسول
طرف مشارکت از ساخت ملک سرباز زده خودش تقاضای فسخ قرار داد کرده به این بهانه که ملک به او تحویل داده نشده که شواهد و مدارک این ادعا را رد می کند در اولین دادگاه ایشون محکوم شد ولی دادگاه تجدید نظر رای به این داد که بر خلاف رای اول که املاک صلاحیت داوری ندارد و 5 سال حق داوری ندارد دادگاه تجدید نظر رای به تایید نظر و حق داوری املاک دارد که خیلی ها بر ابن عقیده هستند که طرف مشارکت از طریق راه های نادرست و غیر شرعی رای را به نفع خود تغییر داده حال املاک به نفع سازنده(طرف مشارکت) رای صادر کرده و ما باید مبلغ زیادی به ایشان بدهیم حال تقاضای فرجام خواهی کرده و پرونده به تهران ارسال شده میحواستم بببنم چقدر احتمال تغییر رای وجود داره ؟ ایا راه دیگری هست که شما پیشنهاد می کنید؟تقاضای اعسار کردیم ؟میخواستم ببینم قبل رای فرجام حکم تجدید نظر اجرا می شود یا خیر در صورت اجرا ما تقاضای اعسار کردیم چقدر تا اجرایی شدنش زمان می برد ؟با تشکر از شما و ارزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای جناب عالی و همکارانتان.