كسب و پيشه موجر و مستاجر

Ali

 

مغازه ي ما  قبلا بانک.بوده بعدا بانک حق کسب و پیشه ی مغازه رو فروخته به یه نفر. 
حالا این آقا اگر بخواد که مغازه رو بفروشه یا شغل بزنه یا اجاره بده منوط به اجازه ی مالک هست. 
تو مزایده ای هم که گذاشتن درج شد که با رضایت مالک. 
حالا بعد از چند سال از این ماجرا نتونست رضایت مالک رو بدست بیاره و تهدید کرده که من میرم شکایت میکنم. 
 این آقا با علم به این.موضوع که هرگونه تغییر شغل و فروش صرفا با رضایت مالک باید باشه اومده اینجا رو خریده حالا دادگاه ميتونه طرف این رو.بگیره و حق رو بده بهشدر مزایده ای که صورت گرفته بوده نوشته شده بوده حق کسب و پیشه بانک هست هر گونه تغییر شغل صرفا با رضایت مالک