حق طلاق زن

با سلام و خسته نباشید.

میخواستم از شما بپرسم:

1. ایجاد حقوق برابر برای زن و مرد طبق مفاد عقد نامه شامل چه مواردی است و اینکه آیا حق طلاق برای زن جز این تساوی حقوقی محسوب می شود یا نه؟

2. اگر زن حق طلاق داشته باشد تحت هر شرایطی می تواند از آن استفاده کند؟