سوالات درزمینه حقوق بین الملل

ندا
2: نظام قضایی در هرجامعه نقش حیاتی در استقرار نظم و امنیت و گسترش عدالت ایفا می نماید هنگامی که در سال 1920 براساس ماده 14میثاق جامعه بین الملل دیوان دائمی دادگستری تاسیس شد بسیاری خوش بینانه گمان کردند به زودی صلحی عادلانه درجامعه جهانی مستقر میگردد این آرزو دیری نپایید وباشروع جنگ جهانی دوم پس از پایان جنگ با ایجاد سازمان ملل متحدوتشکیل دیوان بین المللی دادگستری این آمال و آرزوها جلوه جدیدی راباوجود این تلاش ها نظام قضایی بین المللی تاکنون نتوانسته انتظاراتی که از آن میرفت را برآورده سازد واین واقعیت تلخ که اصل لزوم حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز جایگاهی رفیع در عرصه ی نظام بین المللی یافته اند دراین راستا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را تشریح نمایید وبگویید صلاحیت دیوان براساس اساس نامه دیوان چه مکانیسمی دارد؟ آیا مکانیسم اجرای تصمیمات دیوان دارای ضمانت اجرای حقوقی است یا خیر؟ 3: به طوری که میدانیم درسالهای اخیر شبکه های تلویزیونی متعددی از خاک امریکا ازطرف ایرانیان مقیم امریکا که تابعیت امریکا را دارند به وجود آمده وبه پخش برنامه هایی علیه ایران مبادرت مینمایند ودراین راستا خسارات معنوی زیادی به ایران وارد شده به نظر شما آیا دولت ایران براساس قواعد حقوق بین الملل می تواند دراین راستا شکایت به عمل آورده؟ وآیا دولت امریکا دراین خصوص مسئولیت بین المللی دارد ؟ با استدلال توضیح دهید. 4: همانطور که میدانیم دراوایل انقلاب عده ای از دانشجویان پیرو خط امام به تسخیر سفارت امریکا پرداختند ومطابق شکایت امریکا دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت ایران تعهدات خودرا درقبال ایالات متحده امریکا نقض نموده ودرحال حاضر نیز این نقض ادامه دارد این موارد نقض مسئولیت ایران رادرگیر میکند ساختمان سفارت را باید ایران به قدرت حافظ منافع تحویل دهدوهیچکدام از کارکنان دیپلماتیک یا کنسولی ایالات متحده نباید درایران نگهداری شود تادر رسیدگی های فضایی شرکت کرده یا ازآن ها به عنوان شاهد استفاده کند وایران متعهد به جبران خسارت به آمریکا است که شکل و میزان خسارات درصورت عدم توافق بین طرفین توسط دیوان تعیین خواهد شد حال با توجه به رای دیوان و قواعد بین الملل آیا ایران مسئولیت بین المللی دارد؟ استدلال نمایید 5: دولت استرالیا درقضایای آزمایشات هسته ای فرانسه استدلال نمود درحقوق بین الملل عرفی قاعده ای وجود دارد که انجام آزمایش های هسته ای در جو و زیر آب ها را منع می نماید این ممنوعیت به عباراتی مطلق بیان شده است در این راستا دیوان بین المللی دادگستری درسال 1966اعلام داشت که تهدید واستفاده از سلاح هسته ای مغایرآن دسته از قواعد حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه قابل اعمال هستند حال باتوجه به نظردیوان بیان دارید آیا دولت ها در قبال حفظ محیط زیست بین المللی دارای مسئولیت هستند ؟دراین راستا چه اقدامات بین المللی صورت گرفته است؟ 6: پس از جریان بهار عربی درکشورهای حوزه خلیج فارس دولت های بحرین، عربستان به نقض شدید حقوق بشر روی آورده و تحت تدابیر شدید امنیتی با مردم خود رفتار نموده اند همانطور که می دانیم دستگاه قضایی در عربستان شیخ نمر روحانی شیعه را به محاربه متهم کرده است وی به اتهام ایجاد ناآرامی و زمینه چینی برای دخالت خارجی درتابستان سال 2012 در زندان به سر میبرد ورسانه های عربستان گزارش دادند که دادستانی این کشور برای نمر روحانی شیعه تقاضای اعدام کرده اند نمر درژوئیه 2012دستگیر و زندانی شده بود تقاضای اجرای حکم اعدام وی در شرایط پر تنش تقاضا شده است حال با توجه به سازوکار های حقوق بشری شما به عنوان حقوقدان چه راهکارهایی جهت احقاق حقوق این روحانی شیعه پیشنهاد می نمایید با توجه به موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر تحلیل کنید؟