زنی که ازدواج را روش اخاذی قرارداده

حمید
باسلام فرزندم بادختری که طلاق گرفته باعلم قبلی ،عقد کرده وپس از4ماه اختلاف پیداکرده اندراهی برای ندادن نصف مهر وجود دارد ؟