سرقت

سلام در جرم سرقت درجه هفت در صورت داشتن یک سابقه که قبلا از شاکی رضایت داده و از تخفیف استفاده شده وبه جای حبس جزای نقدی داده شده ایا مرتبه دوم هم میتوان از تخفیف استفاده کرد .هر دو درجه هفت هستند با تشکر