میزان جریمه

mohsen

سلام برادر من رو با 700 گرم هرویین گرفتن البته مواد برای خودش نبوده و برای دوستش نگهداری میکرده و تو پرونده هم زدن نگهداری مواد . میخواستم بدونم حکمش چی میشه ؟