طلاق

sh
شش ماهه عقدیم تازه فهمیدم زنم قرص اعصاب مصرف میکنه و ازم مخفی کرده بود اگه طلاق بدم مهریه تعلق میگیره ؟ و اینکه میتونم ادعای خسارت بکنم؟