آیا درصورت بارداری میتواند مرا عقد دائم نماید

فاطمه

بنده مدت دوسال است عقدموقت مردی متاهل شده ام که چهارده سال باهمسر اول خود بچه دار نشده اند، درصورتیکه من از ایشان باردار شوم چگونه میتوان عقد موقتمان را به دائم تبدیل کنیم که زمانبر نباشد؟