مزاحمت درتلگرام

Arash
با عرض سلام در 2 هفته اخیر 2بار از 2 نفر با شماره مشخص در تلگرام برای همسرم پیام بد فرستادند. شماره های ارسال کننده مشخص هستند. به نظر می رسد شخصی که اخیرا تهدید کرده بود به انتشار شماره همسرم این عمل را انجام داده و شماره همسرم را انتشار داده.حال من مانده ام چه کنم. از شخص انتشار دهنده شکایت کنم یا از مزاحمین. از طرفی حتما می خواهم روش انتشار شماره را بدانم تا جلوی مزاحمتهای دیگر را بگیرم. خواهشمندم بنده را راهنمایی کنید چگونه و از چه طریقی شکایت کنم و حق خاطیان را کف دستشان بگذارم و منبع انتشار را متوجه شوم