امنیت اخلاقی

سلام پارسال منو همکلاسی پسر باهم گرفتن بردن کلانتری پرونده درس کردن کد ملیمونو گرفتن بعدم ولمون کرد مشکلی واسم برا استخدام پیش میاد