عدم پرداخت مطالبات توسط شرکت

باسلام و خسته نباشید و تشکر.

اینجانب در یک پروژه از یک شرکت پیمانکاری به سمت مسئول کارگاه مشغول به کار بوده ام و یکی از نفرات زیرمجموعه من که یک نقشه بردار بود از من دوربین نقشه برداری را جهت انجام امور مربوط به شرکت مزبور تحویل گرفت.من در ازای تحویل دوربین یک سفته 10میلیونی و نیز صورتجلسه تحویل دوربین صحیح و سالم از ایشان تحویل گرفتم و به شرکت مزبور ارسال داشته ام.

زمان گذشت و شرکت بدون تسویه حساب نامبرده (مثل 10نفر دیگری که با ایشان فسخ کارشد)به ایشان اطلاع داد که سرکار نیاید.

ایشان نیز دوربین را به انبار تحویل نداد تا تسویه شود(گروکشی یا خیانت در امانت یا هر اسمی که شمابهتر میدانید)

شرکت حالا تسویه من را نیز نمی دهد و بهانه دارد که چون توسط من به ایشان تحویل داده شده خودم هم از ایشان تحویل بگیرم در حالیکه من نماینده حقوقی شرکت نیستم و سفته و رسید

دوربین را تحویلشان داده ام. کل طلب نقشه بردار 6.5 میلیون می باشد و ارزش دوربین 10میلیون.

و من هرچه با ایشان یا معرف ایشان یا منزلش تماس می گیرم فقط یک جمله می شنوم که طلبش را بدهند وسیله را بیان بگیرند

من باید چه کنم که به حق و حقوق خود برسم؟ آیا تکلیف بر دوش من است که نماینده حقوقی شر کت نیستم یا با شرکت است؟

ممنون میشم

رجبی 09192486805