ضمانت

علی
سلام و خسته نباشی..به شخصی مبلغ 400 ملیون داده ام و بهش اعتماد دارم ولی بخاطر تکمیل مدارک قانونی ازش چک و یک قرار داد فی ما بین دستی نوشته ایم ایا درصورت اختلاف مدارک معتبر هست..سود کار مشارکتی تقسیم میشه