چک

با سلام

 بنده چک خود را پیگیری کیفری کردم و دادگاه رای صادر کرده است ولی چک چون جعلی صادر شده بود و مال سال 91 می باشد آیا می توانم هم اکنون دادخواست حقوقی هم بدهم یا خیر؟؟؟