امتیاز شغلی

منصور درودگر
باعرض سلام:کارمندیکی ازبانکهای دولتی هستم که امتیازشغلی ام بدونه هیچ دلیلی نداده اند،ایا میتوانم ازان بانک به هیت رسیدگی به تخلفات اداری شکایت کنم؟اگه میتوانم،شما انجام میدهید؟متشکرم از راهنمایتون.