حقوق مکتسب

سجاد عباس زاده
با عرض سلام خدمت شما.آیا قانون گزار میتواند به حقوق مکتسب اشخاص تجاوز کند؟پاسخ تفسیری لطفا.