درمتن پرسش قیدشده است

bayat

   با سلام واحترام خدمت شما سرکارخانم بوجاری نژاد  من فرزند شهیدهستم 21 سال سابقه کاردارم برابرماده 44 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان شهید ازکلیه امتیازات جانباز 50درصد وبالاتربرخوردارند با استناد به این ماده درخواست سنوات ارفاقی برای بازنشستگی نمودم سازمان تامین اجتماعی به درخواست بنده ترتیب اثر نداد درصورتی که فرزندان شهید شاغل درسازمان تامین اجتماعی از10سال سنوات ارفاقی این قانون استفاده نموده وبازنشست شدند علی ایحال باارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی نمودم دیوان عدالت اداری شکایت بنده راوارد تشخیص ورای به الزام اجرای خواسته من صادرو وبه سازمان  تامین اجتماعی ابلاغ نموده ولی سازمان تامین اجتماعی درخواست تجدید نظرداده وپرونده به شعبه تجدید نظرارجاع شده وزمان رسیدگی به پرونده 9 نه ماه دیگر تعیین شده است. من مشکلاتی دارم ومی خواهم زودتر بازنشسته شوم لطفاً بفرمائید چطور می شود زمان رسیدگی به پرونده رادرشعبه تجدید نظرجلوترانداخت متشکرم ازجنابعالی خداوند به شما خیر دهد