وکالت نامه

پدر دوزن داشت ویازده بچه بچه های زن اول در زمانی که پدرم حافظشو از دست داده بود شروع به فروختن اموالش کردندشکایت کردیم پزشکی قانونی تشخیص داد هوشوحواسشو از دست داده وقاضی حکم صادر کرد برایرسه ماه نمیتونه درباره اموالش تصمیم بگیره بچه ها ی زن اول با کمک وپول پارتی تونستن حکمو عوض کنن ومارومحکوم کنن الان پدرم فوت کرد و یرملک میلیاردی داره آیا میتونن با وکالتی که ازش گرفتن حق مارو پایمال کنن اولین کاری که باید بکنیم چیست تاجلوشونو بگیریم ممنون میشم سریع جواب بدید