مطالبه حق معامله

salar
سلام مقداری جنس به یک شخصی فروخته ام وایشان یک رسید دستنویس باحضور شاهد به بنده داده و واینجوری قرار گذاشتیم پول را کم کم به بنده بده ولی یکسالی میشه که هیچ چیزی به من پرداخت نکرده وحالا میخوام ازایشان شکایت کنم به نظر شما این رسیدی که من ازاو دارم ارزش قانونی داره ومیتونم به حقم برسم لطفا راهنمایی کنید