رابطه نامشروع

سلام درطی رابطه و پیگیری طرف مقابل محکوم به زنا و صد ضربه شلاق شدم در انتهای حکم قید شده برای مطالبه ارش البکاره درخواست مدنی کند سوال: ایا حکم زنا قابل استناد برای زوال بکارت میباشد؟