اطلاع از پیشینه ازدواج یک شخص

سلام و عرض احترام

آقایی از من تقاضای ازدواج کرده؛ چند روز پیش موقع جستجوی نام ایشان در اینترنت به یک آگهی در روزنامه هدف و اقنصاد برخوردم که محتوای آن ابلاغ اجراییه به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی به این آقا برای وصول 200 سکه بدهی ایشان به یک خانم باستناد سند نکاحیه با مشخصات معلوم و ...بود.

با توجه به اینکه مشخصات سند و دفتر خانه ازدواج در آن مشخص است, آیا من میتوانم بدون داشتن سند صحت این موضوع را از دفترخانه پیگیر شوم؟