نسوزاندن سیم کارت مفقودی

سعید مهدوی

مادر بنده سیمکارت خود را زمانیکه چند ماه پیش در پارک گوشی خود را گم کرده نسوزانده و اعلام مفقودی هم نکرده و الان یک ابلاغیه برایش آمده که خانمی از دست شما شکایت کرده که سیم کارت شما(مادر من) بر روی گوشی مفقودی ایشان فعال شده خواشمندم راهنمایی نمایید  چه اتفاقی خواهد افتاد و چکار باید بکنیم من پس از ابلاغیه رفتم سیمکارتش را برایش سوزاندم ولی چون جعبه گوشی را نداشتم نتوانستم اعلام مفقودی کنم . لطفا راهنمایی فرمایید. متشکرم