تعویض پلاک بعد از گذشت زمان وکالت

monfared

 یک خودرو 206 سال پیش خریداری کرده و صاحب آن برای سند زدن نیامد چون خودرو چپی بوده و کلاه برداری کرده بود. پس از شکایت حق به ما داده شد و و وکالت در تمام امور ماشین به ما واگذار شد اما الان زمان وکالت تعویض پلاک به پایان رسیده و فروشنده هم که پیدا نشده است. حالا دادگاه کیفری دوباره دستور تعویض پلاک نمیدهد و گفته باید دوباره دادخواست بدهید.( وکالت در سایر امور دارای اعتبار است) سوال من این است که الان باید به کجا مراجعه کنم؟( دادگاه حقوقی یا کیفری یا راهنمایی رانندگی؟) با توجه به سرباز بودن اینجانب و کمبود وقت سرسع ترین راه ممکن را لطفا پیشنهاد دهید

در حال حاضر ماشین در اختیار ماست و استفاده می شود