حق بیمه معوقه

رضا

با سلام
7سال پیش من و شریکم یک شرکت مسئولیت محدود را که دوسال سابقه فعالیت داشت منحل قانونی نمودیم. و شریک من بعنوان مدیر تصفیه در روزنامه رسمی عنوان شد. اکنون بعداز7سال متوجه شدم چنسال پیش یکی از کارمندان سابق ما شکایت کرده که شاغل بوده و حق بیمه را برایش پرداخت نکرده ایم . و ثابت هم کرده و مارا هم محکوم نموده به پرداخت بیمه و جریمه اش. مدیر تصفیه در این چندسال دنبال کا ر را نگرفته و الان تامین اجتماعی قصد مسدود نمودن حسابش را دارد. اما او میگوید حسابهایش را خالی کرده و تامین اجتماعی بعداز او به سراغ حسابهای من خواهد آمد و طلبش را از من خواهد گرفت! آیا صحت دارد و میشود این اتفاق با توجه به عدم اطلاع من و پیگیری نکردن ایشان برای من بیفتد و حسابهای بانکی من مسدود و همه جریمه را من باید بپردازم؟
باتشکر