امکان محکوم کردن فروشنده وجود دارد یا نه؟

لیلا

با سلام و عرض خسته نباشید

احتراماً، اینجانب در مرداد ماه سال 91 آپارتمانی به مساحت حدود 60 مترمربع رو از قراری متری 800/000 تومان با مبلغ کل 48000/000 تومان پیش خرید نمودم که از این مبلغ 28000/000 تومان پرداخت و مابقی طی وام بانکی می بایست پرداخت می شد.و فروشنده ملزم  به تحویل آپارتمان در تاریخ 91/8/30 شد که در صورت  عدم اجرا می بایست به ازای هر روز مبلغ 100/000 ریال بعنوان خسارت به  فروشنده پرداخت نماید ( تمامی موارد در مبایعه نامه قید می باشد). از طرفی بدلیل تخلفات ساختمانی که خریدار انجام داده بود ( احداث یک سوئیت اضافی) فروشنده موفق به دریافت سند نگردید و پس از طی کمیسیون ماده 100 شهرداری و محکوم شدن به پرداخت جریمه و اعتراض به رأی  دیوان در مبلغ جریمه ماحصل  کار به اینجا رسید که خریدار در تاریخ 95/6/18 موفق به دریافت سند مالکیت گردید. حال پس از گذشت این همه مدت و طی این مدت فروشنده با وعده و وعید که  به همین زودیها سند آماده می شده ما منتظر موندیم و حالا که سند آماده شده حاضر به عمل به تعهدات خودشه نیست ( منجمله کاهش قیمت هود، سینک و کابینت به ارزش 1000/000 تومان قید  در مبایعه نامه  - کم کردن مساحت کسری که در سند 58/04 و در مبایعه نامه براساس 60 متر پول پرداخت شده و...).

سوال من از شما اینه که با توجه به اینکه ما در مدت مقرر در دفترخانه حاضر نشدیم و  عدم حضور فروشنده رو دریافت نکردیم امکان دریافت ضرر و زیان و میزان مساحت کسری از ایشان وجود دارد یا نه؟

 باتشکر - کریمی پور