مطالبات تامین اجتماعی

خلیل

سلام من در سال 91 /12/26برای پیمانکارم که نقض عضو شده بودند 250درصد دیعه دادم بدون هیچ اعتراض و مدافع و حالا بعد 3 سال تامین اجتماعی مستمری 10سال را مطالبه می کند