بیمه

امیر
سلام. خانوم ام همراه پدرش که با نیسان بودن تصادف کردن وجنین3ماهه سقط شده برای دیگه بکجا مراجع کنم. چقدر میشه دیگه اش؟؟