ملک بدون سند و پایان کار

رضا

من خانه ای نوساز خریداری کردم که سند و پایان کار ندارد  ابتدا 80میلیون نقد پردخت کردم  منتها الان خانه 100درصد تکمیل نشده وریزه کاری هایی دارد وکلید را هم تحویل نداده است و در مبایعه نامه ذکرشده که پس از 3ماه 75 میلیون دیگر پردخت شود منتها فروشنده متواری شده وتلفن جواب نمی دهد وکیل خود را میفرستد وکه من وکالت نامه ای از سوی او مشاهده نکرده ام  موعد من برای پرداخت پول گذشته است و جریمه دیرکرد طبق قرارداد به من خورده است ایا من میتوانم شکایت کنم  لطفا راهنمایی بفرمایید. .