ادغام

soltani

با سلام

برادرم در سال 1390 به جرم مواد مخدر به 12 سال محکوم شد،و حکم بدون اعتراض قطعی شد،ولی اجرا نشد تا اینکه در سال 1393 به جرم مجدد مواد مخدر به 6 سال حبس محکوم شد و از آن زمان تا به حال در زندان به سر میبرد..با توجه به اینکه جرم اول قبل از قانون مجازات اسلامی 92 بود و در زمان حاکمیت قانون قدیم بوده آیا شامل تعدد جرم میشود یا تکرار جرم،با توجه به اینکه در قانون جدید قطعیت حکم شامل تکرار میباشد ولی در قانون قدیم اجرای حکم شامل تکرار می شد.

با تشکر فراوان