دیه

توحید محمودی

سلام من درماه محرم سال 94 با ماشین تصادف کردم(عابر بودم) .آیا ماه حرام محسوب میشود؟