جعل قرارداد کاری

رامین ایمانزاده

با سلام

من قرارداد موقت 3 ماهه با کارفرمای خودم بستم که ازون قرارداد نسخه ای رو در اختیار من نزاشت.

بعد از قطع همکاری برای گرفتن حق و حقوق ماه آخر به وزارت کار شکایت کردم که چون من قراردادی رو در اختیار نداشتم کارفرما مقدار حقوق بنده را کمتر از آنچه که بود عنوان کرد و به همین خاطر من نتونستم ثابت کنم

به هر حال توافقی صورت گرفت و مبلغی تعیین شد که و قرار شد ایشون به توافقات خود عمل کنند اما برای اینکه ایشون باز این تعهدات را به عقب بیندازن در روز آخر مهلت خود اعتراض کردند.

من با مراجعه به وزارت کار تونستم یک نسخه کپی از قرارداد که کارفرما در پرونده قرار داده بود رو بدست بیارم و متوجه شدم قراردادی که سه برگ بوده رو ایشون برگ اول و برگ دوم را با دست خط دیگری پر کرده و بجای قراردادی که من با دستخط خودم پر کرده و امضا کردم قرار دادند و برگ آخری که من امضا کردم رو به اون دو برگ اضافه نمودند.

سوال من این است که با توجه به این مدرک آیا من میتونم شکایت و ثابت کنم که کارفرما قرارداد من و جعل کرده و این مدرک قابل استناد هست و یا خیر؟

با تشکر