برای گیفری باید چکنم

نارکوب
سلام من چکی بابت ضمانت تخلیه مغازه به شخصی دادم مبلغ 200میلیون ودر دوفقره 100میلیون ریالی با گرفتن رسیدو با چک 100 میلیونی ان را پاس کردم که داخل چک اخری نیز قید کردم الباقی چک ضمانت وتسویه کامل لاشه چک را گفت همراهم نیست بعدن میارم ما اعتماد کردیم اشنا بود بعد چک را تاریخ روز وبرگشت میزند به اداره ثبت به اجرا می گذارد شکایت کلاهبرداری و خیانت در امانت کردم فعلان وقت رسیدگی نرسیده باید چگار کنم قاضی می گوید پرونده رد میشود.