وراثت

جواد
مقدار هم راضی بودیم اما متاسفانه دو تا مشکل اینجا داریم یکی اینکه در صداقنامه ی مادرم پلاک آن زمین نیامده و دوم اینکه فرزندان دیگر پدرم(چون دو تا زن داشته) به بهانه های الکی حاضر به این نبودند که شهادت بدهند و امضا کنند و حالا آنها هم مردن و جمع آوری وارثینشون خیلی سخته حتی بعضیاشون خارج از کشور هستند و البته مادربنده هم فوت کرده .... راه قانونی برای گرفتن زمین هست؟ لطفا اگه میشه ما رو راهنمایی کنید