جعل سند

زهره
سلام. خانمی هستم که چند وقت پیش از شوهر طلاق گرفتم.قبلا شوهر سابقم از دایی اش طی معامله ای ۱۲ میلیون تومان طلب کار بوده...من و شوهرم در شرکتی کارمند بودیم و دایی شوهرم برای این شرکت یک کار پیمانکاری انجام داد که ۱۱ میلیون تومان طلبکار شد...با توافق بین شوهرم و دایی اش مقرر شد که طلب بین این دو از چک شرکت که مربوط به حساب پیمانکاری دایی شوهرم میشد تامین شود...به همین خاطر توافقی بین این دو نفر با دست خط شوهرم و امضاء و مهر دایی ام صورت پذیرفت...پس از طلاق شوهرم و دایی اش مدعی جعل سند از طرف من شدند که در دادگاه حکم رفع منع تعقیب من صادر شد ولی پس از آن وکیل شوهر سابقم ادعای خیانت در مهر شرکت دایی شوهر سابقم کرد که جلسه دادگاه در دو روز آینده تشکیل میشود و من باید از اتهام خود دفاع کنم...لطفا راهنمایی بفرمایید با استفادا از کدام بند قانونی میتوان از خود دفاع کنم...با سپاس