طلاق

فاطمه رسولی خوشبخت
من خواهان جدایی از همسرم هستم دخترم سیزده ساله است ایا میتواند انتخاب کند که پیش من بماند یا پدرش؟