خروج از خانه برای سفر

Amir
سلام میخواستم بپرسم اگر خانومی به قصد سفر با مادر خود در داخل کشور سفر کند همسرش چه منعی میتواند برای او داشته باشد چه قبل از سفر چه بعد از سفر با تشکر