مشکل با پدر

الهام

سلام خانم من دختر یک خانواده 5 نفره هستم و مشکلاتی زیادی با پدرم داریم منو مادرمو خیلی اذیت می کنه برادرامم سر کار هستن .هرشب مشروب میخوره و به منو مادرم فحاشی می کنه مادرمو تهدید می کنه چند بار می خواستم به 110 زنگ بزنم اما خجالت کشیدم آیا راه قانونی وجود داره برای نجات ازین آدم؟ که دور باشه از ما برای ما یه تهدید به حساب میاد