عقد دایم

sara
با سلام من عقد موقت ده ساله اقایی هستم میخواستم بدونم راه عقد دایم بدون اطلاع زن اول چیست