سفته

سید سهیل

سلام

من در شرکتی کار میکنم که از من درخواست سفته 15 میلیون تومانی برای ضمانت حسن انجام کار کردند، من برای اینکه از سفته ی من سوء استفاده نشود چه کاری میتوانم انجام دهم!؟

سپاس