وکالت کاری

reza

با سلام

آیا برای تنظیم وکالت کاری باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد و یا این که می توان این وکالت را به صورت عادی بین طرفین تنظیم کرد؟

با تشکر