تنفیذ وصیت

حامد حامدیان

با عرض سلام و خسته نباشی

یک مشورت درمورد یک مساله دارم و از شما تقاضا دارم با دقت مطلب را خوانده و پس از بررسی بصورت کامل مرا راهنمایی نمایید.

یکی از دوستان من یک خاله و دو دایی دارد. خاله او از دنیا رفته است. مرحومه (یعنی خاله دوستم) یک وصیتنامه عادی ( دستنویس) دارد که در آن خانه خود را که مازاد بر ثلث اموالش هست  به دوست من (خواهر زاده اش) بخشیده است و همچنین او را وصی خود نموده است. وصیتنامه مذکور را یکی از ورثه (یعنی یکی از دو دایی دوستم) بعنوان شاهد امضا نموده است و شاهد دوم هم یک مجتهد جامع الشرایط است. در ورق عادی ای دیگر که در زمان حیات مرحومه نوشته شده است، همه ورثه (هر دو دایی دوستم) رضایت خود را از مفاد وصیتنامه اعلام نموده اند. پس از در گذشت مرحومه، ورثه نسبت به بخشش کل خانه به دوست من اعلام نا رضایتی دارند و منکر اعلام رضایت بر وصیت به مازاد ثلث اموال در زمان حیات مرحومه شده اند و پس از انحصار وراثت توسط شورای حل اختلاف، حاضر به عمل به وصیت نیستند.  یکبار می گویند وصیت مازاد بر ثلث را قبول ندارند و یکبار می گویند حتی ممکن است یک سوم خانه را هم به دوست من ندهند. دوست من اگر از طریق دادگاه بخواهد تنفیذ وصیت عادی را نماید، ممکن است ورثه (دو دایی او) ناراحت شده و از دادن حتی قسمت کوچکی از اموال مرحومه به دوستم خودداری نمایند و کار وارد دعوایی چند ساله و وخیم شود.  دوست من می گوید چون موضع ورثه کاملا مشخص نیست اسم دادگاه را به میان نیاورم تا ایشان کلا لج کنند و منکر اصل وصیتنام بشوند و هیچ چیز به من ندهند و همه چیز توسط روند سخت قضایی دنبال شود. دوستم می گوید از طرفی اگر من این وصیت نامه را تنفیذ کنم که اگر مثلا بعد یک سال ورثه مبلغی حتی کمتر از یک سوم به من دادند، بتوانم با داشتن وصیتنامه مهر خورده توسط دادگاه وارد عمل شوم.

دوست من اگر بخواهد این وصیت عادی را تنفیذ بکند، آیا می شود بدون حضور ورثه در دادگاه این کار انجام شود؟ ( چون اگر ورثه بفهمند که صحبت از شکایت و دادگاه به میان آمده بسیار ناراحت شده و احتمالا لج کرده و منکر اصل وصیتنامه و امضا و شهادت خود می شوند.)

اگر برای تنفیذ وصیت اقدام نماید، حداقل یک سوم خانه به او تعلق می گیرد یا ممکن است با رد وصیتنامه توسط ورثه ( یکی از آنها یکی از دو شاهد وصیتنامه است) کلا وصیتنامه مورد قبول دادگاه نشود؟ ( شاهد دیگر وصیتنامه که یک مجتهد است، در هر شرایطی حاضر است را تصدیق نماید.)

چند درصد ممکن است کل وصیتنامه رد شود؟ توصیه شما اینست که از طریق دادگاه اقدام نمایند بهتر است یا اینکه ببیند ورثه خود چقدر  به او از خانه می دهند ؟ (اگر دادگاه بخواهد وصیتنامه را قبول نکند، به طرح دعوی هم قانون به او چیزی نمی دهد و هم ورثه بعلت اینکه ناراحت می شوند او به دادگاه رفته.)

سوال آخر اینکه ورثه با گرفتن برگه انحصار وراثت خود از شورای حل اختلاف، می توانند سند جدیدی برای خانه بگیرند یا حتما باید سند قبلی را داشته باشند تا سند جدید بتوانند بگیرند؟ (سند خانه دوستم است.)

ببخشید زیاد شد

با تشکر