پرداخت مهریه

سلام بنده می خواهم مهریه همسرم را پرداخت کنم. فقط چون پرداخت نقدی نیست و می خواهم از اموال و مستغلات پرداخت کنم می خواهم بصورت رسمی اموال موجود مورد کارشناسی قرار گرفته و پرداخت مهریه به همسرم بصورت رسمی ثبت شود. لطفا راهنمایی بفرمایید باید از کجا شروع کنم. با تشکر